КОНТАКТИТЕ НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

АДРЕС НА СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ":

ОБЛ. СМОЛЯН, ОБЩ. СМОЛЯН, ГР. СМОЛЯН,
БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 59 - (СТАР ЦЕНТЪР), (ПК: 4700)

СЕКРЕТАР:

0301 / 6 - 41 - 93

ДИРЕКТОР / ФАКС:

0301 / 6 - 91 - 33

E-MAIL_ADDRESS:

sou_kim@abv.bg

УЧИЛИЩНИЯТ WEB_SITE:

http://www.sou-kim.com