ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР И РАБОТА В УЕБ СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ КАБИНЕТИ

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

РЕАЛИЗИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ "PLAY, BE FREE"

ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС” ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СПРАВКИ

БЮДЖЕТ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ