ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Заповед за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР И РАБОТА В УЕБ СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ КАБИНЕТИ

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

РЕАЛИЗИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ "PLAY, BE FREE"

ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС” ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

СПРАВКИ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

БЮДЖЕТ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ