ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩЕТО

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР И РАБОТА В УЕБ СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ КАБИНЕТИ

БЕЗОПАСТНОСТ ПРИ ИНТЕРНЕТ СЪРФИРАНЕ С eSafety МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

РЕАЛИЗИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ “PLAY, BE FREE”

ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС” ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ИЗВАДКА ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СПРАВКИ

БЮДЖЕТ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ