Безопасно на пътя

сряда, 08 май 2019 г., 09:38

На 11 април от 12.30ч. в СУ “Св.Св.Кирил и Методий“ – Смолян от Училищната комисия по БДП бе организирана викторина под надслов „Безопасно на пътя”. Включиха се ученици от І до ІV клас. Сформираните 4 отбори се забавляваха с игри и задачи, касаещи безопасното придвижване по пътищата. Те достойно представиха своите знания и умения, придобити в часовете на класа.

Поздравления за учениците и за техните учители!