ЧЕТВЪРТА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА

четвъртък, 11 април 2019 г., 16:03

№ 2017-1-NO01-KA219-034143_5

Екип от ученици и учители представиха СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.Смолян в четвъртата трансационална среща по програма Еразъм+, проект „Бъдете промяната“ в гр. Гранада, Испания в периода от 31 март до 04 април 2019г.

В срещата взеха участие ученици и учители от Испания, Норвегия, Франция, Португалия, България и Гърция. Темата, по която работиха всички екипи преди тази среща беше “Връзката на човека с природата“. Всяка страна представи своите резултати под формата на презентация. Очевидно беше, че всички се бяха подготвили много успешно. Учениците предстваиха по интересен начин свои стихове, есета, комикси, доклади и анализи по темата.

Програмата на домакините беше много разнообразна и ползотворна. Организирани бяха различни творчески ателиета, беседи и дискусии. Проведени бяха интересни срещи с предствители на различни организации.

Домакините не пропуснаха да ни покажат най-интересните места на Гранада, да ни разкажат за историята и културата на това прекрасно място.

Проектните дейности, организирани от домакините, дадоха възможност на всички участници да усъвършенстват своите езикови и дигитални компетенции, да подобрят своите умения за работа в екип и разрешаване на проблеми.

Всички дейности по проекта са насочени към развитието на иновативни педагогически практики и инструменти за насърчаване на развитие, трансфер и приложение на добри практики, както и за насърчаване на междукултурното разбирателство.

За повече информация: https://twinspace.etwinning.net/48030/home

Изготвил: Надежда Станкова, координатор на проекта