Дейности по НП „Иновации в действие“

вторник, 19 ноември 2019 г., 16:47

От 13 до 15 ноември 2019 година група от педагогически специалисти и ученици от паралелките с профил „Хуманитарен“ при Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян посетиха Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Хасково.

Това прекрасно и ползотворно пътуване се оказа възможно благодарение на МОН и Национална програма „Иновации в действие“, модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“.

Партниращото ни училище-домакин осигури чудесни условия за посещение на място при тях. Разгледахме обновените класни стаи, съзерцавахме прекрасните ученически картини по коридорите, радвахме се на спортните и учебните им успехи, споделихме добри практики за обучение, възпитание и съвместна работа с родители и институции. Програма за мобилност на място включваше и посещение в учебни часове. Уроците по биология, информационни технологии и БЕЛ ни дадоха възможност в реално време да видим приложението на иновациите им – проектобазирано обучение, прилагане на нови дигитални технологии, промяна на учебната среда и др. Учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян имаха възможност да присъстват в часовете на техните приятели от ученическия съвет при ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Хасково.

Топлото посрещане, позитивното отношение, готовността на колегите от Хасково да ни помагат и да си сътрудничим ни карат да твърдим, че тези добри взаимоотношения ще продължават да се развиват и занапред, а чрез съвместната си дейност ще се включим в изграждането на мрежата от иновативни училища в България.