ДВЕ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ЗА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. СМОЛЯН

вторник, 17 декември 2019 г., 15:50

На годишната церемония за връчване на Националните eTwinning награди в гр. София на 12 и 13 декември 2019 г. за пръв път бяха отличени два проекта на СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смолян. Двугодишният международен проект Еразъм+ “Be the Change” е удостоен с Национален знак за качество, Европейски знак за качество и Национална награда. Автор на проекта е Надежда Станкова. Краткосрочният международен eTwinning проект “Hear my Voice” получи Национален знак за качество и Национална награда, с партньор по проекта Димитрия Аянска. Всички, които са регистрирани в платформата на eTwinning могат да разгледат в TwinSpace тези успешни проекти!

Be the Change – https://twinspace.etwinning.net/48030/home

Hear My Voice – https://twinspace.etwinning.net/76114