Eлектронни ресурси

неделя, 15 март 2020 г., 14:49

Предоставяме достъп и до свободни електронни ресурси, които могат да бъдат използвани както от ученици, така и от учители.

http://www.e-prosveta.bg – издателство „Просвета“ дава безплатен достъп до всичките си електронни учебници от 1 до 10 клас

https://sales.anubis-bulvest.com/teachers/selectUserType – безплатен достъп до учебниците на Анубис, Булвест 2000, Klett от 1 до 10 клас

http://www.arhimedbg.com/ – Издателство „Архимед 2“

http://bguchebnik.com/bel/ – БГ Учебник

http://www.bititechnika.com/ – Бит и Техника ООД

http://ebook.domino.bg – ИК Домино

http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria/ – Макмилан Пъблишърс Лимитид, представлявано от Инглиш Бук Сентър ООД и ЮНИОН ПРЕС ЕООД

http://www.pearson.bg/home/ – Пиърсън Едюкейшън Лимитид и САНПРО

http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books – Юнивърс ЕООД, изключителен представител за България на издателство Express Publishing

http://free.pedagog6.com/ – СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие

http://pitagorbg.com – Издателство Питагор

https://izkustva.bg – Издателство Изкуства

https://uchebnicite.bg/ – Издателска къща Рива

https://www.youtube.com/channel/UCqTGIC4Lli0GZoxpAlvsNaw/featured – видеоуроци на Academico

http://cabinet.bg/?fbclid=IwAR39i21tOO_DZYXYAFtrhFy-mHwyH957T4KvgW-mZM38g5RDFD QM9giq2FI – виртуален училищен кабинет по математика

https://bg.khanacademy.org Khan Academy

https://bulgarianhistory.org/category/filmi/ Българска история

https://www.duolingo.com DuoLingo

https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/ Khan Academy Kids