ETWINNING ПРОЕКТ “HEAR MY VOICE”

вторник, 11 юни 2019 г., 14:52

Средно училище “Св. св. Кирил и Методий” е партньор в наскоро завършилия проект “HEAR MY VOICE”, осъществен чрез портала на eTwinning. В проекта се включиха учители и ученици от пет различни училища в общо четири държави – Турция, Швеция, Румъния и България. Двама учители по английски език на Първо СУ, град Смолян – Димитрия Аянска(координатор на училището за проекта ) и Надежда Станкова (старши учител) участваха със свои ученици от 5ти до 11ти клас, които изпълняваха с голямо желание и интерес поставените задачи.

Самият проект има за цел да помогне на тийнейджърите да се справят с ежедневните проблеми в живота си и да развие у тях социална и емоционална удовлетвореност и усведоменост. Учениците обсъждаха важни за тях въпроси като въпроса за външния вид и самооценката в много отношения (влиянието на медиите, връстниците, семейството, социалните мрежи и т.н.), за мястото и значението им в училище и обществото, за вниманието, което се обръща на външния вид. Чрез проекта учениците успяха да развият и някои ключови компетентности като критично и аналитично мислене, работа в екип, социални умения и толерантност към другия, както и творчески подход при справяне с проблеми, свързани със самоувереността и самочувствието. По време на реализиране на проектите дейности учениците имаха възможността да подобрят езиковите си умения по чужд език и своите дигитални познания. ETwinning е една прекрасна възможност за сътрудничество между учители и ученици от различни международни училища и за споделяне на добри практики в учебния процес.

За повече информация:

https://hearmyvoiceetwinningproject.weebly.com/

https://twinspace.etwinning.net/76114/home

Изготвил новината Димитрия Аянска