II-ро място за IXа клас - профил "Хуманитарен"

сряда, 14 юни 2017 г., 14:18

На обявената кампания “Добротата в моя клас” под мото “Живот без агресия и без дрога”, инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви, учениците от IX а клас при СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Смолян спечелиха II-ро място, заради проявената грижа към по-малките ученици, толерантност към съучениците си и активна дейност в училищния и обществения живот на града ни.

Поздравления за IX а клас профил “Хуманитарен” за наградата!