НАЦИОНАЛЕН ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО

вторник, 15 октомври 2019 г., 15:07

Два проекта на СУ „Св. Св. Кирил и Методий„ са наградени с Национален знак за качество.

Проектът “Be the Change” с координатор Надежда Станкова и проектът “Hear my Voice” с координатор Димитрия Аянска.

Поздравления и за двата екипа, в които участваха много ученици и учители !

Много труд, прекрасна комуникация и сътрудничество водят до този чудесен резултат за нашето училище!