НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК "LONGMAN COMPETITION"

сряда, 24 януари 2018 г., 08:24

Училищният кръг на Петото национално състезание по английски език „Longman Competition” ще се проведе на 26 януари 2018 г. от 14:00 ч. Всички ученици, които ще участват да се явят в класните стаи в 13:50 ч..

Националното състезание по английски език Longman Competition – General се организира и провежда в четири нива – Level 1, Level 2, Level 3, Level 4. Следва формата на международно признатите изпити Pearson Test of English General.

Проверката на знанията на учениците се извършва в писмена форма, като се тестват интегрирано трите умения за: слушане с разбиране, четене с разбиране и писане.

Продължителността на състезанието е както следва:

Level 1 – 1 час и 35 минути

Level 2 – 1 час и 35 минути

Level 3 – 2 часа

Level 4 – 2 часа и 30 минути