Обява

вторник, 08 октомври 2019 г., 13:13

За подбор на ученици и преподаватели, желаещи да се включат в дейностите по реализирането на проект по КД 2 – сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, съфинансиран по програма на Еразъм+ на ЕК “Local Initiatives In The European Village” / /№2015-1-CZ01-KA219-014023_3

за периода 2019-2021

ДОКУМЕНТИ: