ОТБЕЛЯЗВАНЕ ДЕНЯ НА ETWINNING

четвъртък, 10 май 2018 г., 15:50

През настоящата учебна 2017-2018 година в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Смолян се работи по седем eTwinning проекта. „BE THE CHANGE“,"CULTURE BOX: GUESS WHO WE ARE", „WEAR, TASTE, MAKE, DANCE, ADMIRE, OUR WONDERFUL HERITAGE“, „THE WAY WE ARE“, „Lights on Cultural Heritage“, „Tell Myself to Me“, „Let's Be Lanterns“. https://live.etwinning.net/profile/school

Темите са различни, но в основта на повечето от проектите са заложени дейности, свързани с културното наследство, околната среда, красотите на природата и опознаване културата и начина на живот на другите европейски страни. Ученииците, които работят по проектите, са от различна възрастова група. Чрез инструментите на портала са организирани работните пространства на проектите, където учениците и учителите имат възможността да работят по съвместни дейности, да комуникират, да си сътрудничат и да се учат, създавайки. Всички екипи използват инструментитена TwinSpace и успешно реализират заложените дейности.

Учениците от СУ „Св. Св. Кирили и Методий“ отбелязаха „eTwinning Day“ на 09.05.2018г. с различни дейности: интерактивни уроци за Европа и културното наследство, онлайн събития и оформени Европейски училищни кътове. Ученици от трети клас избраха художествени произведения на известни европейски художници и умело ги пресъздадоха, така те се включиха в инициативата на eTwinning, посветена на „Културното наследство“.

eTwinning проектите дават възможност учениците да развиват ключови умения: дигитални, езикови, социални, комуникативни и получават знания по формален и неформален начин.

Платформата предлага редица онлайн възможности за професионално развитие на национално и европейско ниво за всички членове на общността. От опитните еТуинъри до новите членове – всеки има възможност да се развие професионално в eTwinning.

От училищния еTwinning екип