ОТКРИТ УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА НА ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ПАНОВ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ХІ-А КЛАС

вторник, 19 февруари 2019 г., 16:03

На 18.02.2019 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян, се проведе квалификационен семинар на учители по български език и литература на тема: „Обучението по литература с оглед на очакваните резултати от първия гимназиален етап и възможностите на литературноисторическия подход“, на който присъстваха учители по български език и литература от цялата област и старши експерт по БЕЛ от РУО – Смолян – г-жа Мария Сотирова. Водещ на семинара бе проф.д.н. Александър Панов. След теоретичната част на занятието проф. Панов проведе демонстративен открит урок на тема: „Бай Ганьо“ – книгата на мъчителния път на България към модерността“ с ученици от ХІ-а клас, Хуманитарен профил на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Смолян с класен ръководител Даниела Лалова. По интересен начин учениците разгледаха образа на Алековия герой между „опакото“ и „лицевото“ на модерния свят и България.

Изготвил материала Даниела Лалова