„По-добро бъдеще чрез включващо образование“ – Ден на талантите

понеделник, 05 ноември 2018 г., 15:45

Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ – Смолян, в партньорство с Община Смолян, работи по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. В чест на 1 ноември – Ден на будителите, учениците от групите по БЕЛ и клубовете по интереси представиха множество дейности, чрез които показаха на съученици, родители и гости, че са подготвени и знаещи, умеещи да учат и да се веселят. За всички беше интересно да подредят пъзели с образите на будителите и да разкажат за техния живот, да рецитират стихове и откъси от известни произведения, да изготвят нагледни материали. Наред с това талантливите ученици пяха песни, бяха изключителни актьори в драматизации на популярни приказки, с настроение играха и танцуваха. За всички участници в Деня на талантите бяха подготвени изненади и почерпка от организаторите по проекта.