ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ДО 29 МАРТ 2020 Г.

петък, 13 март 2020 г., 17:13

Уважаеми ученици и родители, в изпълнение на Заповед № РД – 01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия до 29 март 2020 г..

Директор, Росица Шехова