ПРОМЯНА НА ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТЕКА

четвъртък, 30 януари 2020 г., 14:40

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД РД-09-227 ОТ 29.01.2020 НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.02.2020 ОТ 09.00 ЧАСА в ППМГ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"СМОЛЯН