Разписание на часовете от 30 март

неделя, 29 март 2020 г., 19:05

Разписание на часовете

  1. 9,00 – 9,30
  2. 9,40 – 10,10
  3. 10,20 – 10,50
  4. 11,00 – 11,30
  5. 11,40 – 12,10
  6. 12,20 – 12,50
  7. 13,00 – 13,30

Дейности за самоподготовка

  1. 14,00 – 14,30
  2. 15,00 – 15,30