РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ ОТ ОЛИМПИАДИ

четвъртък, 07 май 2020 г., 14:47

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРОВЕДЕНА НА 23.02.2020 Г. В ОБЛАСТ СМОЛЯН – IV, VII И X КЛАС

Резултати: https://www.sou-kim.com/static/docs/BZO_Protokol2.pdf

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 2020 Г. В ОБЛАСТ СМОЛЯН

Резултати на учениците от V, VІ,VІІІ,ІХ клас

Резултати:https://www.sou-kim.com/static/docs/istoria_p1.pdf

Резултати на ученицитеот VІІ, Х, ХІІ клас

Резултати:https://www.sou-kim.com/static/docs/p1_istoria.pdf

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА “ЗНАМ И МОГА” 2020 Г. В ОБЛАСТ СМОЛЯН

Резултати на учениците от ІV клас

Резултати:https://www.sou-kim.com/static/docs/ZM_olimp_2020.pdf