Родителска среща

вторник, 11 септември 2018 г., 10:11

На 11.09.2018 г.(вторник) от 17.30 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от I, II, III, V и VIIIа класове в класните стаи.