Световен Ден за безопасен интернет и откриване на дни на медийна грамотност!

петък, 01 февруари 2019 г., 08:31

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Смолян ще се организират и осъществят различни дейности, посветени на тези важни събития в периода от 05.02. 2019 г. до 08.02.2019 г. Тази година световният Ден за безопасен интернет (Safer Internet Day –SID) се отбелязва на 5 февруари под мотото „Заедно за по-добър интернет“ ("Together for a better internet") . Денят за безопасен интернет в България ще постави началото и на кампанията „Героят си ти“, която е подготвена от Младежкия панел към Центъра за безопасен интернет. Всеки един от елементите за дигитална грамотност, заложени в Европейската рамка за дигитална компетентност, би могъл да бъде тема на учебен час или събитие в Деня за безопасен интернет. Онлайн безопасност:

• Познаване на рисковете в интернет;

• Защита на личните данни и профилите;

• Умения за използване на настройките за защита на устройствата, сайтовете и приложенията.

Информация:

• търсене на информация;

• проверка достоверността на информацията Комуникация: Спазване на Нетикет

Съдържание: Всяко нещо, което децата качват в Интернет е съдържание, за което носят отговорност. Важни теми, които трябва да се засегнат са:

• Личната информация

• Дигитална идентичност

• Личните снимки, видеоклипове и колажи

• Авторски права и интелектуалната собственост

Решаване на проблеми:

• Умения за решаване на проблем при възникнала онлайн ситуация

• Умения за търсене на помощ, блокиране и докладване

• Умения за използване на технологиите по креативен начин за разрешаване на проблеми

За повече информация : https://www.saferinternetday.org/about?fbclid=IwAR2zOhUZtJalyaAcCe0AppQwuUk0Bj hucBJp1iQk1VCzYSjYEaBf- MERdy4 https://www.safenet.bg/bg/iniciativi/364-sic-youth-panel