ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В ПОРТУГАЛИЯ

понеделник, 10 декември 2018 г., 14:16

Транснационална среща на учители от шест държави се проведе в Португалия по проект “Бъдете промяната”, № 2017-1-NO01-KA219-034143_5 по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС), Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”. Тази среща се поведе с цел обучение и споделяне на добри практики между партньорските училища от България, Франция, Испания, Гърция, Португалия и Норвегия.

Продължителността на събитието беше от 02 декември до 06 декември 2018 година. Основните теми, по които работихме са: интегриран подход в съвременното обучение; планиране и успешно реализиране на интердисциплинарния урок; техники за развиване на критично мислене у подрастващите и споделяне на успешни практики за социално включване; философски дебат, ръководен от университетския преподавател – професор Джордж Умберто; участие в практически лабораторни упражнения, свързани с екологичните проблеми и природосъобразния начин на живот. Не липсваха и посещения на интересни културни и природни забележителности. Участници от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смолян:

  1. Надежда Станкова, старши преподавател по английски език и координатор на проекта
  2. Златка Коджебашева, зам. директор и преподавател по немски език
  3. Сийка Вакева, зам. директор и преподавател по география
  4. Дафинка Николова, старши преподавател по български език