УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ETWINNING СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЛАТВИЯ

вторник, 11 юни 2019 г., 13:56

Чрез Център за развитие на човешките ресурси беше проведен семинар за професионално развитие на тема “Outdoor methods for various cross curricular subjects”, който се проведе в периода 05 – 08 юни 2019 година в Валмиера, Латвия. На семинара присъстваха 30 учители от 9 европейски държави – Австрия, Финландия, Белгия, Унгария, Чехия, Словакия, Естония, Латвия и България, като участниците от България бяха трима. Средно училище “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Смолян бе представено от един от своите учители по английски език – Димитрия Аянска. Семинарът бе насочен към учители, притежаващи известен опит в дейност eTwinning, които работят с ученици на възраст 12 – 18 години и се интересуват от иновативни методи на преподаване, както и от учебни дейности на открито, които могат да обхванат предмети от целия цикъл на обучение, а eTwinning помага за лесното им интегриране в учебната програма. Участниците в събитието изпробваха полезни извънкласни методи на обучение, работиха в екип по изготвянето на план за бъдещи eTwinning проекти и имаха възможността да обменят опит и идеи с други свои колеги от Европа.

Платформата eTwinning е онлайн защитена европейска училищна мрежа, която дава възможност на учители и ученици от Европа да се почувстват част от международна европейска образователна общност чрез осъществяването на успешно сътрудничество, споделяне на добри практики, провеждане на онлайн семинари/обучения и разработване на онлайн проекти между училищата. СУ" Св. св. Кирил и Методий",град Смолян е единственото училище в областта, отличено със знак за качество “eTwinning училище” и активно се включва с разнообразни проекти в платформата.

Изготвил новината Димитрия Аянска