Училищна Телерик Академия

вторник, 05 март 2019 г., 16:46

Уважаеми ученици и родители, Телерик Академия предлага организирането на извънкласни дейности по програмиране и дигитални технологии за учениците ІV-VII клас в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – град Смолян. Заниманията ще са безплатни за учениците и ще се провеждат от следващата 2019/2020 учебна година през седмицата след 15.30ч. в сградата на училището. В училището ще бъде сформирана 1 група с 25 ученици. При постъпили повече от тази бройка заявления, селекцията ще бъде извършена от обучени преподаватели чрез тест по информатика и информационни технологии. В приложените файлове можете да намерите по-подробна информация. Желаещите могат да се включат в дейностите и до 12.03.2019г. да представят попълнено заявление-декларация, което ще получат от класните ръководители.

Росица Шехова

ДОКУМЕНТИ: