УРОК ПО МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ

петък, 12 април 2019 г., 08:47

Със съдействието на евродепутата Владимир Уручев и сдружение „НИЕ“ на 11 април 2019 г. се проведе урок за насърчаване на медийната грамотност и способността за изграждане на активна гражданска позиция сред учениците от гимназиален етап на обучение в Средно училище „Св. Св.Кирил и Методий“, гр. Смолян.

Целта е учениците да осъзнаят важността на медийната грамотност, за да направят своя свободен и информиран избор, да бъдат по-критични към информацията, която получават, да са в състояние да разграничават фалшивите новини, да се информират по важни теми, засягащи тяхното настояще и бъдеще, като проверяват надеждността на всеки източник на информация и по този начин да формират грамотна гражданска позиция.

Изготвил: Надежда Станкова,

класен ръководител на VIII’a’клас,

профил „Хуманитарни науки“