ВЪВЕЖДАНЕ НА ПО-СТРОГИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ОТ

сряда, 28 октомври 2020 г., 15:45

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ОТ 29.10.2020Г ДО 12.11.2020Г. УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8 ДО 12 КЛАС ПРЕМИНАВАТ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА – ПЛАТФОРМА ТИЙМС.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Заповед РД-01-626/ 27.10.2020 НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

и Запoвед №РД 07-200 / 28.10.20г. на Директора на СУ"Св.Св.Кирил и Методий"

ДОКУМЕНТИ: