Важно за учениците

неделя, 14 февруари 2021 г., 17:09

Уважаеми ученици и родители,

от 15.02.2021 г. класовете от I до IV, VII, VIII, IX, X, XI и XII ще се обучават присъствено в СУ "Св.Св.Кирил и Методий"-Смолян по утвърдената седмична програма и установения график на учебните часове.

Учениците от V и VI класове продължават в електронна среда от разстояние в платформата Майкрософт Тиймс, в съответствие с действащата заповед на Министъра на образованието и науката, утвърдената седмична програма и установения график за провеждане на учебни часове.