ЗНАК „eTwinning училище“

четвъртък, 12 април 2018 г., 07:43

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян се удостоява със ЗНАК „eTwinning училище“. Общо наградените училища и детски градини в България са 24, а в Европа 1 211.

Тези училища са преминали през двата етапа на процеса на кандидатстване. Те са пионери и са признати за лидери в сфери като: дигитална практика, практика за електронна безопасност, иновативни и креативни подходи към педагoгиката, насърчаване на непрекъснатото професионално развитие на персонала и толериране на добри практики за съвместно формално и неформално обучение сред персонала и учениците.

Това е признание на европейско ниво за работата, ангажираността и отдадеността на всички екипи, работещи в Средно училище „Св. Св. кирил и Методий“ по eTwinning. eTwinning е общност на училищата в Европа, където ученици и учители си общуват, сътрудничат, развиват общи проекти и са част от най-вълнуващата образователна общност в Европа.

От 2007 година училището работи по проекти в онлайн платформата eTwinning, а от 2014 година тя се интегрира в програмата Еразъм+ на ЕС. Това е училището с най-богата международна проектна дейност в областта. Реализирани са редица проекти по европейските програми: ACES, “Your Europe, Your Say”, eTwinning, Comenius, Erasmus+.

https://www.etwinning.net/bg/pub/highlights/2018--2019-etwinning-school-l.htm