УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ТЕКУЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УТВЪРДЕНИ УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА