ПРИЕМ НА БЪДЕЩИ УЧЕНИЦИ

Днес е нужно по-качествено и по-модерно образование, за да продължаваме нашите традиции, за да развиваме новите идеи и да предоставим богати възможности за по-успешната реализация на младите хора в страната. Нашето училище ви го предлага!

ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС

Предвидената родителска среща за месец юни се отлага за 02.09.2020 година.

За родителя на първокласника

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

  • ЗАПОВЕД № РД-09-2152/27.08.2019 Г. – Дни за провеждане на НВО на ученици в IV, VII и X клас през учебната 2019/2020 година. График на дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас за учебната 2019/2020 година
  • ЗАПОВЕД № РД-09-920/05.05.2020 Г. – *Изменение – Дати за провеждане на НВО – VII клас

Полезна информация за профил “Хуманитарни науки”:

За учебната 2020/2021 година в ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – Смолян, ще се осъществи прием в ПРОФИЛ “ХУМАНИТАРНИ НАУКИ” с интензивно изучаване на английски език.

Профилиращи предмети:

  • Български език и литература
  • История и цивилизация

Балообразуване:

  • Утрояване на резултата по български език и литература от НВО
  • Резултатът по математика от НВО
  • Оценката от свидетелството за основно образование по български език и литература
  • Оценката от свидетелството за основно образование по английски език

Дати за провеждане на изпитите от НВО:

Български език и литература – 15.06.2020 г., начало 9:00 часа

Математика – 17.06.2020 г., начало 9:00 часа

Полезна информация:

График, място на подаване на документите и работно време

  • ГрафикГрафик на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019/2020 година

Училищен план-прием за учебната 2020-2021 г.