ПРИЕМ НА БЪДЕЩИ УЧЕНИЦИ

Днес е нужно по-качествено и модерно образование, за да продължаваме традициите, да развиваме новите идеи и да предоставим богати възможности за успешна реализация на младите хора. Нашето училище ви го предлага!

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС