ПРИЕМ НА БЪДЕЩИ УЧЕНИЦИ

Днес е нужно по-качествено и по-модерно образование, за да продължаваме нашите традиции, за да развиваме новите идеи и да предоставим богати възможности за по-успешната реализация на младите хора в страната. Нашето училище ви го предлага!

ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС