ЗА НАШИТЕ БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ УЧЕНИЦИ

КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ

"УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД – ГР. СМОЛЯН

  • Правила на “Ученическо и столово хранене” ЕООД за изхранването на ученици, учители и служители в съответния стол ПРАВИЛНИК
  • График за изхранване на учениците от начален етап в ученическия стол 2017/2018
  • Седмично меню на ученическия стол за периода ОТ 16.04.2018 Г. ДО 20.04.2018 Г.
  • Седмично меню на ученическия стол за периода ОТ 23.04.2018 Г. ДО 27.04.2018 Г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ