ЗА НАШИТЕ БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ УЧЕНИЦИ

ОБЕДНО МЕНЮ

Учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК – учебна година 2020/2021

Приемат се документи за стипендии за втори срок до 25 март 2021 г.

Може да се кандидатства за следните стипендии:

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2020/2021 ГОДИНА

График за провеждане на редовна изпитна сесия – януари за учениците в самостоятелна форма на обучение съгласно Заповед № РД-07-397/14.12.2020 г.

11.01.2021 от 14.00 часа – Изобразително изкуство – Х клас

12.01.2021 от 14.00 часа – Информационни технологии – Х клас

13.01.2021 от 14.00 часа – Музика – Х клас

ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Втори срок

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Резултати от областния кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование проведена на 23.02.2020 г. в област Смолян – IV, VII и X КЛАС

Резултати от областния кръг на олимпиадата по История и цивилизация 2020 г. в област Смолян

Резултати от областния кръг на олимпиадата “Знам и мога” 2020 г. в област Смолян

Национално външно оценяване – IV, VII и X КЛАС

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

  • Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г.Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2020/2021 година
  • НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г.За организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
  • НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г.За учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити