ЗА НАШИТЕ БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ УЧЕНИЦИ

ОБЕДНО МЕНЮ

  • менюза периода от 27.05 до 31.05.2019 г.

Учебници и учебни помагала за учебната 2019/2020 г.

ЛЯТНА ПРОГРАМА за работа с деца със специални образователни потребности

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Смолян организира ЛЯТНА ПРОГРАМА за работа с деца със специални образователни потребности от детските градини и ученици до IV клас от гр. Смолян Програмата ще стартира от 01.07.2019 г и ще продължи до 02.08.2019 г. Инициативата има за цел да осигури полезни занимания за деца и ученици със специални образователни потребности през периода на лятната ваканция. Включени са дейности за полезни умения (работа с глина, рисуване, изработка на различни видове изделия, умения за приготвяне на храна), лечебна физкултура, социални компетенции и други. Заниманията ще се провеждат всеки работен ден от 9 до 12:30 ч. в малки групи в кабинетите на Регионален център – Смолян, на открито в двора, както и в басейна на хотел „Кипарис“.

Заявления от родителите за участие в Лятната програма се приемат до 21.06. 2019 г. в деловодството на Регионален център – Смолян.

ИНФОРМАЦИЯ за заниманията по интереси в област Смолян през лятната ваканция – 2019 г.

Дати за ДЗИ и евроизбори

Заповед на директора на СУ"Св.св. Кирил и Методий" РД-07-984/15.05.2019 г.

  • ЗаповедДати за провеждане на ДЗИ и евроизбори

СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК

Приемат се документи за стипендии за втори срок до 25 февруари 2019 г.

Може да се кандидатства за следните стипендии:

Национално външно оценяване – IV, VII и X КЛАС

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Съобщение за извършване на видеонаблюдение в изпитните зали по време на провеждане на ДЗИ

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

  • Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г.Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година
  • НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г.За организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
  • НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г.За учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити