ЗА НАШИТЕ БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ УЧЕНИЦИ

ОБЕДНО МЕНЮ

 • менюза периода от 06.05 до 10.05.2019 г.
 • менюза периода от 13.05 до 17.05.2019 г.

Дати за ДЗИ и евроизбори

Заповед на директора на СУ"Св.св. Кирил и Методий" РД-07-984/15.05.2019 г.

 • ЗаповедДати за провеждане на ДЗИ и евроизбори

СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК

Приемат се документи за стипендии за втори срок до 25 февруари 2019 г.

Може да се кандидатства за следните стипендии:

Национално външно оценяване – IV, VII и X КЛАС

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Съобщение за извършване на видеонаблюдение в изпитните зали по време на провеждане на ДЗИ

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

 • Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г.Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година
 • НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г.За организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
 • НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г.За учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – АПРИЛ за учебната 2018/2019 година за ученици в самостоятелна форма на обучение

На основание заповед № РД - 07-857/04.04.2019 г. за учениците от 12 клас изпити по съответните предмети са както следва:

 • 15.04.2019 г.,от 9,00 часа, в каб.105 – Бълг.език и литература – ЗП, История и цивилизация – ЗП;
 • 15.04.2019 г.,от 13,30 часа, в каб.105 – Бълг.език и литература – ЗПП, История и цивилизация – ЗПП;
 • 16.04.2019 г.,от 09,00 часа, в каб.105 – Английски език – ЗП, Английски език – ЗПП;
 • 16.04.2019 г.,от 13,30 часа, в каб.105 – Английски език – ЗИП;
 • 17.04.2019 г.,от 09,00 часа, в каб.105 – Математика – ЗП;
 • 17.04.2019 г.,от 13,30 часа, в каб.105 – Математика – ЗИП;
 • 18.04.2019 г.,от 09,00 часа, в каб.105 – География и икономика – ЗП, География и икономика – ЗПП, Изобразително изкуство – ЗИП;
 • 18.04.2019 г.,от 13,30 часа, в каб.105 – Свят и личност – ЗИП;
 • 19.04.2019 г.,от 09,00 часа, в каб.105 – Немски език – ЗП, Информационни технологии – ЗПП, Информационни технологии – ЗИП;
 • 19.04.2019 г.,от 13,30 часа, в каб.105 – Немски език – ЗПП, ФВС – ЗП;
 • 22.04.2019 г.,от 09,00 часа, в каб.105 – Биология и ЗО – ЗПП, Биология и ЗО – ЗИП;
 • 23.04.2019 г.,от 09,00 часа, в каб.105 – Философия – ЗИП;