ЗА НАШИТЕ БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ УЧЕНИЦИ

ОБЕДНО МЕНЮ

  • Менюза периода от 18.11 до 22.11.2019 г.
  • Менюза периода от 11.11 до 15.11.2019 г.

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК – учебна година 2019/2020

Приемат се документи за стипендии за първи срок до 25 октомври 2019 г.

Може да се кандидатства за следните стипендии:

Национално външно оценяване – IV, VII и X КЛАС

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

  • Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г.Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година
  • НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г.За организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
  • НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г.За учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити