ЗА НАШИТЕ БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ УЧЕНИЦИ

ОБЕДНО МЕНЮ

  • менюза периода от 18.03 до 22.03.2019 г.
  • менюза периода от 11.03 до 15.03.2019 г.

СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК

Приемат се документи за стипендии за втори срок до 25 февруари 2019 г.

Може да се кандидатства за следните стипендии:

Национално външно оценяване – IV, VII и X КЛАС

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Съобщение за извършване на видеонаблюдение в изпитните зали по време на провеждане на ДЗИ

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

  • Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г.Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година
  • НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г.За организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
  • НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г.За учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити