ЗА НАШИТЕ БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ УЧЕНИЦИ

Списък на учебниците за учебната 2018-2019 г.

"УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД – ГР. СМОЛЯН

=====

септемврийска ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ за учебната 2017/2018 година

На основание заповед № РД - 07-1372/03.09.2018 г. за профил "Хуманитарни науки" - 8 клас и Профил „Технологичен” – Информационни технологии изпитите - 11 клас по съответните предмети са както следва:

 • 05.09.2018 г.,от 8,15 часа, в каб.105 – География и икономика ЗП;
 • 10.09.2018 г.,от 8,15 часа, в каб.105 – Философия ЗП.

На основание заповед № РД - 07-1391/03.09.2018 г. за учениците от 6 клас и 7 клас по съответните предмети са както следва:

 • 05.09.2018 г.,от 8,15 часа, в каб.105 – БЕЛ – ЗП;
 • 05.09.2018 г.,от 10,15 часа, в каб.105 – БЕЛ – ЗИП;
 • 05.09.2018 г.,от 13,00 часа, в каб.105 – География и икономика – ЗП;
 • 07.09.2018 г.,от 8,15 часа, в каб.105 – Английски език – ЗП;
 • 07.09.2018 г.,от 10,15 часа, в каб.105 – Математика – ЗП;
 • 07.09.2018 г.,от 13,00 часа, в каб.105 – Математика – ЗИП / ИУЧ;
 • 10.09.2018 г.,от 8,15 часа, в каб.105 – История и цивилизация – ЗП;
 • 10.09.2018 г.,от 10,15 часа, в каб.105 – Химия и ООС – ЗП;
 • 10.09.2018 г.,от 13,00 часа, в каб.105 – Информационни технологии – ЗП;

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ