ЗА НАШИТЕ БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ УЧЕНИЦИ

"УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД – ГР. СМОЛЯН

СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК – 2018/2019

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ЯНУАРИ

На основание заповед № РД – 07-445/07.01.2019 г.за ученици в самостоятелна форма на обучение, за учебната 2018/2019 година изпитите по съответните предмети са както следва:

  • 21.01.2019 г.,от 9,00 часа, в каб.105 – БЕЛ – ЗП – 12 клас;
  • 21.01.2019 г.,от 13,30 часа, в каб.105 – БЕЛ – ЗИП – 12 клас;
  • 22.01.2019 г.,от 9,00 часа, в каб.105 – Математика – ЗП – 12 клас;
  • 22.01.2019 г.,от 13,30 часа, в каб.105 – Свят и личност – ЗП – 12 клас;
  • 23.01.2019 г.,от 9,00 часа, в каб.105 – Английски език – ЗП – 12 клас;
  • 23.01.2019 г.,от 13,30 часа, в каб.105 – Английски език – ЗИП – 12 клас;
  • 24.01.2019 г.,от 9,00 часа, – ФВС – ЗП – 12 клас;
  • 24.01.2019 г.,от 13,30 часа, – ФВС – ЗИП – 12 клас;

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ