ЗА НАШИТЕ БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ УЧЕНИЦИ

КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ

  • График за провеждане на олимпиадите в област Смолян ЗАПОВЕД

"УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД

  • Правила на “Ученическо и столово хранене” ЕООД за изхранването на ученици, учители и служители в съответния стол ПРАВИЛНИК
  • График за изхранване на учениците от начален етап в ученическия стол 2016/2017

    УЧЕНИЧЕСКИЯТ СТОЛ ЩЕ РАБОТИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА!

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ