Преподавателски екип

Директор: Росица Людмилова Шехова

Помощник-директор учебна дейност: Сийка Аврамова Вакева

Помощник-директор учебна дейност: Златка Костадинова Коджебашева

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии":

Веселин Велинов Балийски

Педагогически съветник: Стела Тачева Стоименова

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Културнообразователна област български език и литература и чужди езици

Главен учител: Даниела Томова Лалова – преподавател по български език и литература

Методично обединение Български език и литература

Председател на МО БЕЛ: Милена Костадинова Рашкова – старши учител, преподавател по български език и литература

 • Дафинка Георгиева Ганева – Николова – старши учител, преподавател по български език и литература
 • Радка Стойнова Михайлова – старши учител, преподавател по български език и литература
 • Татяна Василева Колева – старши учител, преподавател по български език и литература

Методично обединение Чужди езици

Председател МО ЧЕ: Надежда Желязкова Станкова – старши учител, преподавател по английски език

 • Елка Василева Григорова – старши учител, преподавател по английски език
 • Мая Миткова Бакърджиева – старши учител, преподавател по английски език
 • Соня Димитрова Главчева – старши учител, преподавател по английски език
 • Захаринка Белинова Башева – старши учител, преподавател по английски език

Културнообразователна област Математика, информатика и информационни технологии (МИИТ)

Главен учител: Теменужка Кръстанова Пенева – преподавател по физика и астрономия и химия и опазване на околната среда

Методично обединение Математика

Председател МО Математика: Добринка Андонова Цолова – старши учител, преподавател по математика

 • Веселин Методиев Карабов – старши учител, преподавател по математика
 • Иванка Петкова Мурджева – старши учител, преподавател по математика
 • Себиха Алиева Велинова – учител, преподавател по математика

Методично обединение Информатика и информационни технологии (ИИТ)

Председател на МО ИИТ: Елена Георгиева Георгиева – старши учител, преподавател по информатика и информационни технологии

 • Мая Каменова Сиракова – старши учител, преподавател по информатика и информационни технологии
 • Калина Евтимова Бозова – учител по информационни технологии

Културнообразователна област Природни науки и екология (ПНЕ)

Главен учител: Теменужка Кръстанова Пенева – преподавател по физика и астрономия и химия и опазване на околната среда

 • Веска Иванова Апостолова – старши учител, преподавател по биология и здравно образование
 • Севда Емилова Инджова – старши учител, преподавател по биология и здравно образование

Културнообразователна област Обществени науки, физическа култура и спорт, естетически науки

Главен учител: Славка Апостолова Палагачева – преподавател по история и цивилизация

Методично обединение Обществени науки

Председател на МО Обществени науки: -Маргарита Василева Владимирова – старши учител, преподавател по география и икономика

 • Мая Стефанова Стоилкова – старши учител, преподавател по философия и история

Методично обединение Естетически цикъл и ФКС

Председател на МО Естетически цикъл и физическа култура и спорт: Женета Христова Белева – старши учител по физическо възпитание и спорт

 • Здравко Федев Славчев – старши учител по физическо възпитание и спорт
 • Асиана Любомирова Димитрова – старши учител по физическо възпитание и спорт
 • Красимира Николова Чуртова-Василева – старши учител по музика
 • Елена Мирчева Мирчева – старши учител по изобразително изкуство

Учители в прогимназиален етап

 • Бонка Боянова Балийска – учител в ЦДО
 • Красимира Стефанова Панчева – учител в ЦДО
 • Анелия Величкова Гълъбова – учител в ЦДО
 • Надка Алексиева Дамянова – учител в ЦДО

НАЧАЛЕН ЕТАП

Главен учител: Мария Димитрова Гаджева – преподавател в начален етап

Методично обеднинение Начален етап

Председател на МО Начален етап: Катерина Цветкова Уручева – старши учител, преподавател в начален етап

 • Веска Карамфилова Узунова – старши учител, преподавател в начален етап
 • Виолета Здравкова Сариева – старши учител, преподавател в начален етап
 • Гергана Василева Хасова – учител, преподавател в начален етап
 • Дениза Василева Йорданова – старши учител, преподавател в начален етап
 • Емилия Емилова Сакалиева – старши учител, преподавател в начален етап
 • Захаринка Асенова Ръженикова – старши учител, преподавател в начален етап
 • Йорданка Великова Иванова – старши учител, преподавател в начален етап
 • Радка Тодорова Георгиева – старши учител, преподавател по английски език в начален етап
 • Руска Ванчева Василева – старши учител, преподавател в начален етап
 • Сийка Желева Сиракова – старши учител, преподавател в начален етап
 • Снежана Здравкова Ружинова – старши учител, преподавател в начален етап
 • Юлия Стефанова Митрева – старши учител, преподавател в начален етап
 • Севда Росенова Рабинева – старши учител, преподавател в начален етап

Учители в начален етап:

 • Албена Яворова Балканска – старши учител, преподавател в ЦДО
 • Величка Георгива Костова – старши учител в ЦДО
 • Даниела Цветкова Вълчанова – старши учител в ЦДО
 • Елза Жорова Шатева – старши учител в ЦДО
 • Желязка Асенова Гайдарова – учител в ЦДО
 • Маргарита Паскалева Рангелова – старши учител в ЦДО
 • Радка Вълкова Терзийска – учител в ЦДО
 • Софка Миткова Недкова – старши учител в ЦДО
 • Марияна Младенова Величкова – учител в ЦДО
 • Теодора Василева Доневка – старши учител в ЦДО
 • Христина Иванова Згурова – старши учител в ЦДО
 • Тодорка Василева Манолевска – учител в ЦДО
 • Миглена Алъошева Станевска – учител в ЦДО
 • Деяна Левенова Родопска – учител в ЦДО
 • Теодора Огнянова Георгиева – учител по хореография

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА

 • Радостина Вълканова Пашова – главен счетоводител
 • Софка Славчева Хубенова – завеждащ административна служба
 • Миглена Маринова Запрянова – касиер-домакин
 • Майя Димитрова Гочева – библиотекар

Непедагогически помощен персонал

 • Момчил Тодоров Тодоров – огняр
 • Стефан Михалев Хубчев – работник, поддръжка