ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

 • ДИРЕКТОР: Росица Шехова
 • ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: Сийка Вакева
 • ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: Златка Коджебашева
 • Ръководител на направление “Информационни и комуникационни технологии”: Веселин Балийски
 • Педагогически съветник: Стела Стоименова

ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ:

 • Мария Гаджеваначален етап
 • Даниела ЛаловаБЕЛ и ЧЕ
 • Славка ПалагачеваИстория и цивилизации, География и икономика, ИИ, Музика, ФВС
 • Теменужка ПеневаХООС, БЗО, М, И, ИТ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Методично обединение "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

 • Даниела Лаловаглавен учител, преподавател по БЕЛ
 • Татяна Колевастарши учител по БЕЛ, председател на МО
 • Милена Рашковастарши учител по БЕЛ
 • Дафинка Николовастарши учител по БЕЛ
 • Радка Михайловастарши учител по БЕЛ

Методично обединение "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

 • Соня Главчевастарши учител по АЕ, председател на МО
 • Елка Григоровастарши учител по АЕ
 • Мая Бакърджиевастарши учител по АЕ
 • Захаринка Башевастарши учител по АЕ
 • Надежда Станковастарши учител по АЕ

Методично обединение "МАТЕМАТИКА"

 • Веселин Карабовстарши учител по математика
 • Добринка Цоловастарши учител по математика
 • Иванка Мурджевастарши учител по математика
 • Себиха Велиноваучител по математика

Методично обединение "ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

 • Елена Георгиевастарши учител по информатика и информационни технологии
 • Мая Сираковастарши учител по информатика и информационни технологии
 • Калина Бозоваучител по информатика и информационни технологии

"Методично обединение "ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ"

 • Славка Палагачеваглавен учител, преподавател по история и цивилизации
 • Маргарита Владимировастарши учител по география и икономика
 • Мая Стефанова Стоилковастарши учител по философия и история и цивилизации

Методично обединение "ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"

 • Теменужка Пеневаглавен учител, преподавател по физика и астрономия и химия и опазване на околната среда
 • Веска Апостоловастарши учител по биология и здравно образование и ХООС
 • Севда Инджовастарши учител по биология и здравно образование

Методично обединение "ЕСТЕТИЧЕСКИ ЦИКЪЛ И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ"

 • Красимира Чуртовастарши учител по музика
 • Елена Мирчевастарши учител по изобразително изкуство
 • Женета Белевастарши учител по физическо възпитание и спорт
 • Здравко Славчевстарши учител по физическо възпитание и спорт
 • Асиана Димитровастарши учител по физическо възпитание и спорт

Учители в групи за целодневна организация на деня в прогимназиален етап

 • Анелия Гълъбоваучител в ЦДО
 • Бонка Балийскаучител в ЦДО
 • Красимира Панчеваучител в ЦДО
 • Надка Дамяноваучител в ЦДО

НАЧАЛЕН ЕТАП

Методично обединение "НАЧАЛЕН ЕТАП"

 • Веска Узуновастарши учител
 • Виолета Сариевастарши учител
 • Гергана Хасоваучител
 • Дениза Йордановастарши учител
 • Емилия Сакалиевастарши учител
 • Захаринка Ръжениковастарши учител
 • Йорданка Ивановастарши учител
 • Катерина Уручевастарши учител
 • Мария Гаджеваглавен учител
 • Радка Георгиевастарши учител по английски език в начален етап
 • Руска Василевастарши учител
 • Севда Рабиневастарши учител
 • Сийка Сираковастарши учител
 • Снежана Ружиновастарши учител
 • Юлия Митревастарши учител
 • Теодора Георгиеваучител по хореография

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В НАЧАЛЕН ЕТАП:

 • Албена Балканскастарши учител в ЦДО
 • Величка Костовастарши учител в ЦДО
 • Даниела Вълчановастарши учител в ЦДО
 • Деяна Родопскаучител в ЦДО
 • Елза Шатевастарши учител в ЦДО
 • Маргарита Рангеловастарши учител в ЦДО
 • Марияна Величковаучител в ЦДО
 • Миглена Станевскаучител в ЦДО
 • Радка Терзийскаучител в ЦДО
 • Софка Недковастарши учител в ЦДО
 • Теодора Доневкастарши учител в ЦДО
 • Тодорка Манолевскаучител в ЦДО
 • Христина Згуровастарши учител в ЦДО