ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

 • ДИРЕКТОР: Росица Шехова
 • ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: Сийка Вакева
 • ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: Златка Коджебашева
 • ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК: Стела Стоименова

ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ:

 • Даниела ЛаловаБЕЛ и ЧЕ
 • Славка ПалагачеваИстория и цивилизации, География и икономика, ИИ, Музика, ФВС
 • Теменужка ПеневаХООС, БЗО, М, И, ИТ
 • Мария ГаджеваНачален етап

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Методично обединение "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

 • Даниела Лаловаглавен учител, преподавател по БЕЛ
 • Миленка Рашковастарши учител по БЕЛ
 • Дафинка Николовастарши учител по БЕЛ
 • Радка Михайловастарши учител по БЕЛ

Методично обединение "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

 • Соня Главчевастарши учител по АЕ
 • Елка Григоровастарши учител по АЕ
 • Димитрия Аянскаучител по АЕ
 • Надежда Станковастарши учител по АЕ
 • Златка Коджебашевапреподавател по НЕ

Методично обединение "МАТЕМАТИКА"

 • Веселин Карабовстарши учител по математика, технологии и предприемачество
 • Добринка Цоловастарши учител по математика
 • Себиха Велиноваучител по математика
 • Надка Дамяноваучител по математика,технологии и предприемачество

Методично обединение "ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

 • Елена Георгиевастарши учител по информатика и информационни технологии
 • Дора Безергяновастарши учител по информатика и информационни технологии,физика и астрономия, технологии и предприемачество

Методично обединение "ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ"

 • Славка Палагачеваглавен учител, преподавател по история и цивилизации
 • Диана Чиевастарши учител по философски цикъл, история и цивилизации
 • Анелия Гълъбоваучител по география и икономика
 • Сийка Вакевапреподавател по география и икономика

Методично обединение "ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"

 • Теменужка Пеневаглавен учител, преподавател по химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, човекът и природата
 • Севда Инджовастарши учител по биология и здравно образование,човекът и природата
 • Росица Шеховапреподавател по биология и здравно образование

Методично обединение "ЕСТЕТИЧЕСКИ ЦИКЪЛ"

 • Елена Мирчевастарши учител по изобразително изкуство
 • Величка Тодороваучител по музика

Методично обединение "ФВС"

 • Никола Перпериевстарши учител по ФВС
 • Женета Белевастарши учител по ФВС
 • Асиана Димитровастарши учител по ФВС
 • Росица Кокудеваучител по ФВС

Учители в групи за целодневна организация на учебния деня в прогимназиален етап

 • Донка Петровастарши учител в ЦДО
 • Снежана Стояноваучител в ЦДО
 • Илияна Пичуроваучител в ЦДО
 • Юксела Брахимбашеваучител в ЦДО

Интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности

 • Катерина Уручеваресурсен учител
 • Галина Давидоваресурсен учител
 • Гергана Христозоваресурсен учител
 • Майя Гочеваресурсен учител
 • Стефка Гугинскапсихолог
 • Петрана Аролскалогопед

НАЧАЛЕН ЕТАП

Методично обединение "НАЧАЛЕН ЕТАП"

 • Веска Узуновастарши учител
 • Виолета Сариевастарши учител
 • Гергана Хасоваучител
 • Дениза Йордановастарши учител
 • Емилия Сакалиевастарши учител
 • Захаринка Ръжениковастарши учител
 • Йорданка Ивановастарши учител
 • Мария Гаджеваглавен учител
 • Радка Георгиевастарши учител по английски език в начален етап
 • Руска Василевастарши учител
 • Севда Рабиневастарши учител
 • Сийка Сираковастарши учител
 • Снежана Ружиновастарши учител
 • Теодора Георгиеваучител по хореография

Учители в групи за целодневна организация на учебния ден в начален етап:

 • Величка Костовастарши учител в ЦДО
 • Даниела Вълчановастарши учител в ЦДО
 • Деяна Родопскаучител в ЦДО
 • Маргарита Рангеловастарши учител в ЦДО
 • Марияна Величковаучител в ЦДО
 • Миглена Станевскаучител в ЦДО
 • Радка Терзийскаучител в ЦДО
 • Софка Недковастарши учител в ЦДО
 • Теодора Доневкастарши учител в ЦДО
 • Христина Згуровастарши учител в ЦДО